Isporuka za Babić Biss Tours, Setra 431 DT

Uspješna saradnja ostvarena je i sa preduzećem Babić Biss Tours iz Zenice čije djelatnosti, između ostalog, obuhvataju i linijski prevoz putnika do destinacija na krajnjem sjeveru  Švedske,  zapadne Austrije, Belgije, Holandije…
Babić Biss Tours je vozni park obogatio sa 2 rabljena vozila Setra 431 DT. Radi se o autobusu čuvenog njemačkog proizvođača Setra, divizije firme EvoBus, koja je sama dio firme Daimler AG.
Setra 431 DT je dvospratni model autobusa sa osamdeset i tri udobna mjesta , snaga i kvalitet Mercedes Benz motora i ekonomičnost.